วันหยุด

ตารางวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565 ของ CB Lockers

Date Holiday
วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565
วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13-16 เมษายน 2565
วันสงกรานต์
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565
วันชดเชยวันแรงงาน
วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบรมราชินี ร.10
วันพฤหัส ที่ 28 กรกฎาคม 2565
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัส ที่ 13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสรรคต ร.9
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565
วันสิ้นปี
วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2566
วันชดเชยวันปีใหม่