วันหยุด

ตารางวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566 ของ CB Lockers

Date Holiday
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13-15 เมษายน 2566
วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
วันแรงงานแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
วันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
วันขึ้นปีใหม่