ราคา

สาขาอโศก

ค่าธรรมเนียมการเช่ารายปี (สัญญาเช่า 1 ปี)

ขนาดค่าธรรมเนียมการเช่ารายปี (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ขนาด สxกxย (ซ.ม.)เหมาะสำหรับการจัดเก็บ:
S4,5004,8158 x 14 x 56หนังสือเดินทาง เงินสด นาฬิกา รูปถ่าย ฮาร์ดดิสก์
M8,0008,5608 x 27 x 56ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน เอกสารทางการเงิน)
L11,50012,30513 x 27 x 56ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากกว่า)
XL16,00017,12026 x 27 x 56ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น + สิ่งของขนาดใหญ่ อาทิ กล่องเครื่องประดับ เหรียญสะสม เป็นต้น

*สำหรับสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดต้องทำการชำระเงินมัดจำแบบชำระครั้งเดียวและคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาจำนวน 6,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าธรรมเนียมการเช่าระยะสั้น (0-90 วัน)

ขนาดค่าธรรมเนียมการเช่าระยะสั้น (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ขนาด สxกxย (ซ.ม.)เหมาะสำหรับการจัดเก็บ:
S2,0002,1408 x 14 x 56หนังสือเดินทาง เงินสด นาฬิกา รูปถ่าย ฮาร์ดดิสก์
M3,6003,8528 x 27 x 56ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน เอกสารทางการเงิน)

*สำหรับสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดต้องทำการชำระเงินมัดจำแบบชำระครั้งเดียวและคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาจำนวน 6,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สาขาบางรัก

ค่าธรรมเนียมการเช่ารายปี (สัญญาเช่า 1 ปี)

ขนาดค่าธรรมเนียมการเช่ารายปี (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ขนาด สxกxย (ซ.ม.)เหมาะสำหรับการจัดเก็บ:
A6,5006,9558 x 28 x 42หนังสือเดินทาง เงินสด นาฬิกา รูปถ่าย ฮาร์ดดิสก์
B8,0008,56011 x 28 x 42ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน เอกสารทางการเงิน)
C12,00012,84017 x 28 x 42ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น (ปริมาณมากกว่า)
D14,00014,98029 x 28 x 42ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น + สิ่งของขนาดใหญ่ อาทิ กล่องเครื่องประดับ เหรียญสะสม เป็นต้น

*สำหรับสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดต้องทำการชำระเงินมัดจำแบบชำระครั้งเดียวและคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาจำนวน 6,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าธรรมเนียมการเช่าระยะสั้น (0-90 วัน)

ขนาดค่าธรรมเนียมการเช่าระยะสั้น (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ขนาด สxกxย (ซ.ม.)เหมาะสำหรับการจัดเก็บ:
A2,5002,6758 x 28 x 42หนังสือเดินทาง เงินสด นาฬิกา รูปถ่าย ฮาร์ดดิสก์
B3,6003,85211 x 28 x 42ทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้น + เอกสาร (โฉนดที่ดิน เอกสารทางการเงิน)

*สำหรับสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดต้องทำการชำระเงินมัดจำแบบชำระครั้งเดียวและคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาจำนวน 6,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีใหม่:

บับัญชีรายบุคคล:

  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ไทย

บัญชีบริษัท:

  • หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • หนังสือจดทะเบียนการเสียภาษีบริษัท (ภ.พ.20)
  • หนังสือมอบฉันทะในการใช้ตู้เซฟ ลงนามโดยผู้บริหาร รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้บริหารหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ตัวเลือกประกัน

ความคุ้มครอง (บาท)เบี้ยประกันรายปี (บาท)รวมอากรสแตมป์ (0.4% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)หมายเหตุ
500,0001,861.162,000สำหรับล็อคเกอร์ทุกประเภท
2,000,0003,723.324,000สำหรับล็อคเกอร์ทุกประเภท
5,000,0009,307.7910,000สำหรับล็อคเกอร์ทุกประเภท
* สำหรับสัญญาเช่าระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน ราคาจะคำนวณที่ 50% ของอัตรารายปี

การทดแทนและค่าปรับ

รายการของราคา (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%หมายเหตุ
บัตรเข้าถึงห้องนิรภัย500535บัตรใบแรกไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบัญชีใหม่
กุญแจสูญหาย (1)3,5003,745หากท่านทำกุญแจสูญหายหนึ่งดอก จะต้องทำการเปลี่ยนล็อค
กุญแจสูญหาย (2)4,5004,815หากท่านทำกุญแจสูญหาสองดอก จะต้องทำการเจาะและเปลี่ยนล็อค
ค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้า5% ต่อ 30 วันไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าปรับใช้ทั้งในกรณีต่ออายุบัญชีหรือไม่ต่ออายุบัญชี

วิธีการแจ้ง

รายการของราคา (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%หมายเหตุ
การแจ้งทางอีเมลฟรีฟรีวิธีการสื่อสารเริ่มต้น (รวดเร็วที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด)
การแจ้งทาง SMS200214การแจ้งทาง SMS
การแจ้งทางไปรษณีย์400428การแจ้งทางจดหมาย

วิธีการชำระเงิน

รายการของราคา (บาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%หมายเหตุ
การชำระเงินด้วยเงินสด/การโอนเงินผ่านธนาคารฟรีฟรีวิธีการชำระเงินเริ่มต้น
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ณ ที่ทำการ)3%ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำการชำระเงิน ณ ที่ทำการเท่านั้น
การชำระเงินด้วย Paypal (ออนไลน์)5%ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะการต่ออายุบัญชีเท่านั้น

โปรโมชั่น

โบนัสการแนะนำ

แนะนำเพื่อนและรับบริการหนึ่งเดือนฟรี

ข้อกำหนด:

  • ลูกค้าที่แนะนำจะต้องมีบัญชีอยู่แล้ว
  • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่โดยไม่มีบัญชีอยู่ก่อนแล้ว
  • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

ส่วนลดสำหรับการใช้บริการหลายปี

หากท่านชำระค่าบริการสำหรับสัญญามากกว่าหนึ่งปี ท่านจะได้รับส่วนลด 5% ในปีที่ 2 และส่วนลด 10% สำหรับปีที่ 3 ส่วนลด 15% สำหรับปีที่ 4 และส่วนลด 20% สำหรับปีที่ 5 ขึ้นไป

ข้อกำหนด:

  • ท่านต้องชำระค่าบริการทั้งหมดภายในครั้งเดียว
  • สามารถใช้ส่วนลดได้กับราคามาตรฐานเท่านั้น
  • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้