parallax background

ทีมงานของเราคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด

กุญแจสำคัญในการรักษาชื่อเสียงของเราในวงการนี้ไม่ได้มีเพียงคุณภาพของการก่อสร้างห้องนิรภัยหรือระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่เราใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมงานของเราที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ทั้งนี้ บริษัท G4S เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เราให้ความไว้วางใจมาอย่างช้านานตั้งแต่เราเริ่มให้บริการในปี 2546 และบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยให้แก่เรา รวมถึงการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยและการให้การสนับสนุนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย G4S ทั้งหมดของเราผ่านการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เราปฏิบัติขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานต่างๆ อาทิ การทดสอบอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นประจำ การเปลี่ยนรหัสผ่านตามช่วงเวลาและการใช้ระบบล็อความถึงการตรวจสอบโดยหัวหน้างานเพื่อรับประกันการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย

เมื่อเราได้ทำการเปิดสาขาใหม่ที่อโศกในช่วงปลายปี 2559 เราได้พิจารณาการทำงานทั้งหมดด้วยระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราไม่ต้องการสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเช่นกัน นั่นก็คือทีมงานของเรา ที่ให้การบริการแบบมืออาชีพและเพิ่มระดับความปลอดภัยที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการแก่ท่าน

วรรณา (ต่าย)

หัวหน้างาน


นัฎพร (แอ๋ว)

เจ้าหน้าที่การเงิน


สุพรรษา (มุก)

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย


ปภาสิริ (แอมป์)

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยจูเลียต

ลูกค้าสัมพันธ์


ปิยะพร (ปู)

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย


บุญญารัตน์ (เกด)

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย


ไพลิน (ลิน)

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยวิชุดา (วิ)

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย


วีระชัย (วี)

พนักงานรักษาความปลอดภัย